VinFast Chevrolet Nam Thái

Khuyến mãi


Chevrolet Trailblazer

Chevrolet Trailblazer

Mẫu xe GIÁ BÁN LẺ CHÍNH THỨC (GỒM VAT – VNĐ) MỨC KHUYẾN MÃI
Trailblazer 2.5L 4x2 MT LT 885.000.000 30.000.000
Trailblazer 2.5L 4x4 AT LTZ 1.066.000.000 30.000.000
Trailblazer 2.5L 4x2 AT LT 925.000.000 30.000.000

 


 
Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado

Mẫu xe GIÁ BÁN LẺ CHÍNH THỨC (GỒM VAT – VNĐ) MỨC KHUYẾN MÃI

Colorado 2.5L 4x2 MT LT 624.000.000
Colorado 2.5L 4x4 MT LT 649.000.000
Colorado 2.5L 4x2 AT LT 651.000.000
Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ 789.000.000
Colorado 2.5L 4x4 AT HC 819.000.000