CTy TNHH Ô Tô Nam Thái Bình Dương
Mã số thuế: 3700145486
Địa chỉ: T6/27, Đại lộ Bình Dương, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: 0903535335 – 18006309