VinFast Chevrolet Nam Thái

Dự toán chi phí xe

Thông tin liên hệ của bạn

Vui lòng điền đầy đủ thông tin nội dung

Chevrolet

Vui lòng chọn dòng xe quý khách muốn dự toán chi phí

Colorado
Colorado
Giá từ: 558.900.000đ
Trailblazer
Trailblazer
Giá từ: 785.000.000đ
VinFast

Vui lòng chọn dòng xe quý khách muốn dự toán chi phí

Fadil
Fadil
Giá từ: 414.900.000đ
LUX A2.0
LUX A2.0
Giá từ: 896.100.000đ
LUX SA2.0
LUX SA2.0
Giá từ: 1.322.000.000đ
Bảng dự toán chi phí xe

Giá xe:     Colorado       558.900.000đ

Số % trả trước
Số tiền trả trước 167.670.000đ
Số tiền trả góp 391.230.000đ

Thời gian vay   tháng
Ngày giải ngân